Konference v roce 2019

5. 2. 2020 Martin Vojtas Konference Přednáška pro veřejnost Reportáž

Krakov 2019 (Foto: M. Prišťáková)

I když na našich stránkách v uplynulém roce nepřibylo příliš hlášení o našich aktivitách, rozhodně jsme nezaháleli.


Únor – Košice

Již v únoru jsme vyrazili do Košic na jednodenní konferenci Slovensko a prvá svetová vojna, pořádanou zde KVH Beskydy a Štátnou vedeckou knižnicou.

V dopoledním bloku proběhla řada zajímavých přednášek, z nichž bych vyzvedl zejména tři, které jsou pro nás „zákopníky“ důležité. První byl příspěvek maďarského badatele Jánose Rózsafiho – „Dôležité boje na Korunkovej 1.–6. marca 1915“. V tomto příspěvku zazněla informace o lokalizaci kulometného postavení. To hodláme prozkoumat pro srovnání s těmi, které jsou na našich zájmových lokalitách. Další zajímavý příspěvek byl od polského historika Tomasze Wożného – „Boje na vrchu Kaštielik v roku 1915“. Boje o tento vrch předcházely událostem souvisejícím s obsazením lokality Staviská a zúčastnily se jich jednotky, které následně operovaly na Staviskách a jejich okolí. Třetím pro nás důležitým byla Jana Zaťková, historička z Vojenského historického ústavu v Bratislavě. Její příspěvek „Bojová činnost 71. pešieho pluku na východnom fronte“ opět souvisí s našimi aktivitami v tom ohledu, že v deníkových záznamech zmiňuje působení vojáků na lokalitě související s bojovými operacemi okolo obce Výrava, kterou taktéž zpracováváme. I další příspěvky byly zajímavé, avšak přímo s našimi zájmy nesouvisely.

Po obědové přestávce proběhl jako druhý v pořadí náš příspěvek. Na prostoru asi 15 minut jsme s tématem „Rakousko-uherská postavení na kopci Staviská ve světle archeologického průzkumu“ odprezentovali naši činnost v oblasti archeologie bojišť na Východním Slovensku a dosavadní výsledky bádání na lokalitě Staviská. Byly prezentovány postupy průzkumu, zjištění získaná za pomocí archeologických metod a plánované postupy v dalších výzkumných expedicích. Naše vystoupení vzbudilo zájem i ohlas, například v podobě interview do místního rádia.

Program konference v Košicích
Prezentace našeho výzkumu Martinem Vojtasem a Janem Petříkem

Duben – Krakov

V dubnu proběhla asi naše největší konference toho roku. Jednalo se o Computer Aplication in Archaeology (CAA) v Krakově, kde se sešli badatelé z celého světa.

Během týdne proběhla celá série zajímavých a podnětných přednášek, zde se však zaměřme pouze na náš klíčový blok Digital archaeology of modern conflict landscapes, kde jsme reprezentovali se dvěma příspěvky:

  1. Hold position: Case study of non-destructive archaeological survey and spatial analyses of Austro-Hungarian trenches from april 1915 at Staviska hill (Polish-Slovakian border). Tato prezentace byla zaměřena zejména na využití prostorových analýz na výzkumu specifické prvoválečné zákopové linie na karpatském hřebenu.
  2. “Festung Brünn”: Remote sensing and spatial analysis of German World War 2 field fortification in the vicinity of the city of Brno (Czech Republic).

Použití prostorových analýz bylo v rámci našeho bloku unikátní a nikdo jiný s ním neoperoval. Celkový blok byl plný zajímavých témat a přinesl i možnosti navázání spolupráce s kolegy napříč Evropou.

Titulní strana katalogu abstraktů konference CAA
Prezentace Martina Vojtase o prostorových analýzách na Staviskách
Prezentace Jiřího Zubalíka o výzkumu "Pevnosti Brno" (Foto: M. Prišťáková)

Září – Hradec Králové

Třetí důležitou konferencí bylo podzimní setkání v Hradci Králové, kde na tamní univerzitě proběhla 10.–12. září konference Archeologie konfliktů. Program pokrýval období od pravěku po novověk a opět jsme se zde zúčastnili jedním prvoválečným posterem Computers on line: Digital Archaeology of WWI at Eastern Slovakia.

Vedle něj odprezentoval i Jiří Zubalík spolu s kolegou Jiřím Kalou za ÚAPP příspěvek o válečných nálezech této organizace v uplynulém roce.

Prezentace našeho posteru Martinem Vojtasem (Foto: Archeologie války 1866)
Prezentace Jiřího Zubalíka o válečných výzkumech ÚAPP Brno

Jak je vidět, rok 2019 byl pro archeologii konfliktů bohatý na konference a vedle popularizačních přednášek v Uherském Hradišti a Jihlavě jsme mohli seznamovat veřejnost nejen s naší činností obecně, ale také budovat odborné kontakty a učit se novým možnostem výzkumu. Již teď si můžeme dovolit tvrdit, že i rok 2020 bude nabitý aktivitami výzkumu i jeho prezentace a uděláme vše proto, abychom s našimi zjištěními obohacovali poznání starých konfliktů, této oblíbené lidské činnosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info