Archeologie bojišť, nebo rabování? Nový britský pořad vyvolává kontroverzi

9. 2. 2016 Jakub Těsnohlídek Archeologie bojiště Detektoring Památková péče

Bez popisku

Hledání artefaktů pomocí detektorů kovů se ve Velké Británii díky historickému vývoji a současné liberální legislativě těší velké oblibě a je vcelku logické, že tento kontroverzní druh zábavy představuje pro veřejnost relativně výbušné téma.

Mezi zájemci o archeologii a historii druhé světové války vyvolal začátkem letošního roku bouřlivou diskusi nově vysílaný pořad Battlefield Recovery (dále již jen BR) stanice Channel 5, který se populární formou zaměřuje na detektorové prospekce a výzkumy lokalit druhé světové války. Doposud prezentované čtyři díly pořadu se odehrávají na bojištích východní fronty v Litvě a při jejich natáčení mělo docházet k neetickému nakládání s lidskými ostatky a k nebezpečné manipulací s nevybuchlou municí. Kritizován je také kontroverzní způsob, jakým jsou archeologické výzkumy v pořadu Battlefield Recovery prezentovány jen jako honba za artefakty (viz ArchaeosoupThe Guardian).

Na kritiku ze strany odborníků i veřejnosti reagoval protagonista BR Kris Rodgers zpochybněním odborné úrovně konkurenčního pořadu stanice Channel 4 Time Team – Dobové vykopávky (v orig. „Time Team“; dále již jen TT). Tento zavedený pořad (vysílaný již od roku 1994) je naopak veřejností oceňován za příkladnou spolupráci s archeology a vzdělávací dopad na publikum.

Vážnost problematiky dokumentuje fakt, že kromě množství profesionálních archeologů i přímých účastníků bojů se na účet BR ostře vyjádřilo vedení Národní rady pro amatérský detektorový průzkum (více zde).

Celou kauzu shrnuje článek na serveru thePipeLine ze dne 27. 1. 2016.

Překlad článku:

Archeologové, včetně bývalých moderátorů a odborníků z pořadu TT, velmi ostře reagovali na tvrzení hudebníka, detektoráře a jednoho z moderátorů kontroverzního televizního seriálu BR, Krise Rodgerse. Ten tvrdí, že co do získávání povolení a licencí, dokumentace, ohlašování nálezů, relokace a opětovného pohřbívání lidských ostatků byl seriál Kanálu 5 naprostým protikladem, a tedy mnohem kvalitnějším ekvivalentem, seriálu TT z produkce Kanálu 4.

Rodgers, který na internetová fóra a YouTube přispívá pod uživatelským jménem „Addicted To Bleeps“1, již dříve na stránce UK and European Metal Detecting Forum uveřejnil své tvrzení, že: „Archeologové dovedou být pokrytečtí stejně jako politici.“

Jeho pozdější příspěvek začíná prohlášením, že je míněn v žertu. Pokračuje následovně: „Co se pořadu (BR) týče, jsem velmi pyšný na to, čeho jsme dosáhli a to mi žádná akademická snobárna nevezme. Ať už jsou to zdokumentované a náležitě odevzdané nebo již vystavené nálezy, získané licence a povolení či stateční vojáci a civilisté, kterým se dostalo řádného pohřbu.“ Poté ještě dodal: „V podstatě je to přesný opak toho, co předvádí Time Team.“

A právě tento komentář, který naznačuje, že zavedený a oblíbený pořad Kanálu 4 se neobtěžoval s dokumentací a odevzdáváním nálezů, získáváním patřičných licencí či povolení a etickým zacházením s lidskými ostatky, byl přijat velmi nelibě.

Bývalí zainteresovaní (do TT) moderátoři a odborníci okamžitě poukázali na to, že vykopávky TT byly vždy v souladu s příslušnou legislativou a bylo to přímo během pořadu často zmiňováno, zatímco v BR byl tento aspekt řešen pomocí narychlo přidaných titulků. Veškeré práce v rámci TT byly rovněž dozorovány a prováděny kvalifikovanými osobami a nálezy došly umístění v příslušných archivech, kde jsou přístupny pro další výzkum. Také bylo poukázáno na fakt, že kompletní nálezové zprávy k téměř stovce vykopávek TT jsou dostupné online na stránkách Wessex Archaeology, další zprávy byly publikovány v archeologických časopisech, jakož i v dalších publikacích, takže nepublikované lokality (k roku 2012) by se daly spočítat na prstech jedné ruky. I vyzvedávání lidských ostatků bylo, narozdíl od praxe BR viděné přímo v průběhu pořadu, prováděno zkušenými archeology a osteology. V případě exkavací bojišť, kde bylo riziko nalezení nebezpečné munice a výbušnin, byl TT pionýrem, který může sloužit za vzor archeologům i mediálním společnostem, neboť měl na místě vždy pyrotechnický tým.

Byl zmíněn fakt, že TT byl vysílán 20 let ve 230 dílech, stal se národní institucí a nelze ho označit za „akademickou snobárnu”. Pořad měl ohromný vzdělávací dopad na publikum a rozptylování bludů zakořeněných v divácké obci, které přinesl povědomí o procesu archeologické exkavace; sledovalo ho přes tři a půl milionu lidí, což je trojnásobek skóre, kterého dosáhla nejsledovanější epizoda BR.

TT rovněž prošlapával cestičku spolupráce archeologů s detektoráři, ale zároveň se nebál upozorňovat na negativní dopady tohoto koníčku, jako například ve speciálním díle „Codename Ainsbrook“ z roku 2008.

Když byl doktor Francis Pryor, bývalý hlavní moderátor TT a dalších pořadů specializovaných na archeologii 2. sv. války, které produkoval Kanál 4, obeznámen s Rodgersovými výroky, řekl: „Onen výrok byl laciný, nechutný a zcela mylný. Popravdě mi nestojí za odpověď.“

Rodgersovy komentáře rovněž nejspíš rozvířily vody v komunitě detektorářů a sběratelů militárií, neboť na některých specializovaných fórech vyjádřili někteří členové této komunity obavu, že přístup ukazovaný v BR, především kontrast mezi velmi etickým až pietním přístupem k lidským ostatků na straně jedné a svévolně nezodpovědným, bezohledným nakládáním s municí a výbušninami, což je v rozporu s „Kodexem slušného detektoráře“ (orig. Code of Practice for Ethical Metal Detecting), může na jejich koníček vrhat špatné světlo.

Uživatel „Fris“ Rodgersův výrok přímo na fóru okomentoval takto: „Myslím, že by [Kris Rodgers] měl objektivně zvážit, že to [Battlefield Recovery/Nazi War Diggers2] nakonec nebyl až tak skvělý nápad a že ta fůra navztekaných archáčů má ke svému rozhořčení dobrý důvod.“

Mezitím se na fóru stránek War Relics, kde se pohybuje mnoho sběratelů, mezi nimi i dva z moderátorů BR, Stephen Taylor a Craig Gottlieb, uživatel „Fred Green“ napsal, že BR: „…vrhá špatné světlo na všechny sběratele, především na sběratele autentických vykopaných artefaktů. Líbilo by se vám, kdyby takhle nakládali s ostatky vašich rodičů, prarodičů, sourozenců, zkrátka členů rodiny? Určitě ne. Apeluji na všechny, kdo jen trochu mohou, aby zavolali do televize a stěžovali si do úmoru. Je to fakt nechutné.“

Znepokojení nad potenciálními škodami, které tento pořad mohl napáchat, se dostalo až ke špičkám detektorářské komunity Spojeného království. Dne 26. ledna 2016 přinesl blog „Northern Ephemera“ vyjádření Trevora Austina, generálního tajemníka Národní rady pro amatérský detektorový průzkum (orig. National Council for Metal Detecting), která reprezentuje mnoho detektorářů a snaží se šířit „Kodex slušného detektoráře“; v tomto vyjádření oznamuje, že předseda organizace napsal dopis adresovaný Kanálu 5, v němž vyjadřuje znepokojení nad pořadem a oznamuje, že tento bude předmětem diskuse výkonné rady NCMD (National Council for Metal Detecting), která zasedne v únoru a zaujme k této kontroverzní aféře stanovisko. 12. ledna Austin pro blog thePipeLine (ze kterého je tento článek převzat) řekl:

„Kodex slušného detektoráře jako takový se vztahuje pouze na Anglii a Wales a není přenositelný do jiných zemí, neboť mají jiné zákony a předpisy ohledně užívání detektorů kovů, vyzvedávání archeologického materiálu či nakládání s nalezenými lidskými pozůstatky. Kodex je závazný na dobrovolné bázi, NCMD se jej snaží propagovat a jeho dodržování doporučuje všem detektorářům operujícím na území Anglie a Walesu, k čemuž byl koneckonců navržen.“

Blog „thePipeLine“ se obrátil na „ClearStory“, tvůrce BR skrze jejich oddělení pro styk s veřejností a položil otázku, zda si přeje komentovat výroky Krise Rodgerse na adresu TT. Zatím na tuto otázku nebylo odpovězeno.

Míra pozornosti, kterou odborníci i veřejnost kauze věnují, dokládá citlivost otázky komerčního přístupu k archeologii a otázky etiky (detektorového) výzkumu, která je často v rozporu s honbou za popularitou. K vyhrocení a sledovanosti tohoto sporu jistě nepřispívá pouze možnost, že v očích veřejnosti negativně ovlivní pozici detektorářské obce. Svou roli hraje také fakt, že obě strany, nehledě na úroveň jejich profesionality či sledovanosti, manipulují s historickými událostmi, lokalitami, artefakty, či lidskými obětmi, které jsou stále součástí živých vzpomínek veřejnosti, či přímých účastníků bojů.

Překlad a komentář Jiří Kadlec – Jakub Těsnohlídek


Poznámky

1 – Slovo „bleep“ je eufemismem pro vulgární výrazy v anglickém jazyce. Obvykle je tak nahrazováno slovo „fuck“. V tomto případě jde zřejmě o odkaz na citoslovce „beep“, které v anglickém jazyce vystihuje pípnutí, které vydává detektor kovů jako signál při nálezu. Rodgers je rovněž provozovatelem stránky bleeps.me, která se orientuje na detektoráře.

2 - „Nazi War Diggers“ byl předchůdcem pořadu „Battlefield Recovery“. K přejmenování došlo na základě rozruchu, který pořad vyvolal. Byl považován za neuctivý k obětem 2. sv. války. Více například zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info