Průzkum pozic 4. pluku Tyrolských císařských střelců a okopu pro ruský kanón ve Východních Karpatech

21. 10. 2018 Jiří Zubalík Jan Petřík Archeologie bojiště Reportáž

Hřbitov u Veľkropu

Spolek Zákopy.cz absolvoval na konci září další výzkumnou výpravu na bojiště první světové války v prostoru východního Slovenska. Naše pozornost se zaměřila především na lokalitu Staviska, kterou bychom rádi komplexně vyhodnotili v rámci rozsáhlejší studie zahrnující využití archivních pramenů. Staviska se stávají naší nejlépe prozkoumanou lokalitou, která postupně vydává nové a nové informace o životě v zákopech na karpatských hřebenech. Navštívili jsme i vrch Košarka ve Východních Karpatech a naše činnost byla prezentována na akci „Manévre Stropkov 1911“.

Po náročném motorizovaném přesunu středeční nocí, jsme věnovali celý čtvrteční i páteční den kresebné dokumentaci na vrchu Staviska u Stebníka. Zdejší zákopy, vybudované příslušníky 4. tyrolského císařského mysliveckého pluku, patří mezi naše nejprozkoumanější polní opevnění. Tato výprava měla za cíl přiblížit dokončení průzkumu vybraného úseku od slovenské hranice po sedlo pod vrchem, kde na pozice tyroláků navazují pozice 27. zeměbraneckého pluku z doplňovacího obvodu Lublaň a okolí.

Podařilo se kresebně zdokumentovat chybějící úsek zákopu po státní hranici s Polskem a začít s dokumentací linie směřující od ohybu na hřbetě do sedla Vyšný Tvarožec. V sedle jsme prohlédli řadu objektů, které mohly sloužit, jako okopy pro houfnici nebo ubikace pro část 5. dragounského pluku.

Jeden z objektů v sedle pod Stavisky

V sobotu se výprava rozdělila na tři části. Dva členové si zopakovali výstup na Staviska, aby zaměřili úkryty v zápolí linie a provedli první průzkum ruských zákopů na protějším svahu. Zajímavým objevem v zázemí rakouských zákopů je plochá terasa, pokrytá půdou s množstvím dochovaných uhlíků. Bylo zde místo, kde se mohli horští myslivci ohřát u ohně, nebo prostor pro ohřev potravy, jak napovídá nález části potravinové konzervy? To snad protvrdí další výzkum.

Tři členové se po dvou letech vrátili na vrch Košarka (dříve označovaný jako Szcolb), aby provedli detailní dokumentaci okopu pro ruský kanon ráže 107,5 mm vz. 1910 systému Schneider. Okop i objekty v okolí byly nakresleny a nafoceny; v jednom objektu bylo evidováno několik schránek na časovač granátů i zbytků beden, což nám potvrdilo interpretaci tohoto objektu jako muniční sklad pro dělo. Zajímavým zjištěním je, že samotný okop pro dělo porušil starší rakouský zákop (dle nábojnic Mannlicher v jeho okolí).

Okop pro ruský kanón na vrchu Košarka

Třetí část výpravy pak prezentovala naši činnost ve Stropkově na akci, jež měla připomínat rakouské manévry, které v okolí proběhly v roce 1911. Pro návštěvníky jsme měli nachystané postery popisující naše průzkumy na vrších Kobyla a Staviska. Také jsme měli připravené ukázky naši kresebné dokumentace a leteckého laserového skenování s viditelnými zákopy z první světové války. V neděli jsme se vydali na dlouhou cestu domů, před kterou jsme navštívili válečný hřbitov ve Vel’kropu. Jedná se o největší válečný hřbitov z první světové války na Slovensku, který byl slavnostně otevřen v pátek. Na hřbitově situovaném v nádherném prostoru nad vesnicí je pohřbeno přes 8000 vojáků, kteří zde byli svezení ze všech blízkých obcí v okolí.

Členové výpravy na vrchu Staviska
Jeden z objektů v sedle pod Stavisky
Objekt sloužící jako sklad munice pro kanón na Košarce (pohozený kryt časovače granátu je možno vidět kousek nad pravým okrajem trasírky)
Pohled na centrální část hřbitova u Veľkropu

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info