Vzpomínka na dva americké letce

22. 8. 2014 Zdeněk Schenk Aeroarcheologie Vzpomínka

Bez popisku

Tato vzpomínka je věnovaná Cpl. Martinu Zeberskymu, členovi posádky bombardéru Consolidated B- 24 Liberator s. č. 42-51692 kapitána Henryho J. Kreiensiecka, a 1/Lt. Jamesu E. Hoffmanovi, který na své doprovodné misi pilotoval stíhací letoun North American P-51D-5-NA „Mustang“ s.č. 44-13431. Oba vzlétli na svých strojích z leteckých základen situovaných v jihovýchodní Itálii, aniž by tušili, že právě tento srpnový den bude jejich posledním.

Pozadí událostí

V průběhu léta 1944 začaly nad Moravou přelétávat svazy americké 15. letecké armády, složené z těžkých čtyřmotorových bombardérů se silným stíhacím doprovodem. Jejich cíl představovaly rafinérie syntetického paliva v Horním Slezsku. Záměrem bylo prostřednictvím opakovaných náletů zničit, nebo pokud možno částečně ochromit produkci továren na výrobu syntetického benzinu, který byl alternativou za přírodní ložiska ropy ztracená v průběhu 2. světové války. Nálety na strategické cíle se díky silné německé protivzdušné obraně neobešly bez ztrát na lidských životech. Tyto dramatické události vstoupily do historie rovněž jako „Battle of Fuel“. Dne 22. srpna mělo druhé uskupení -Task Force Two- 15. letecké armády, operující z jihu Itálie, zamířit do Horního Slezska na rafinérie Blechhammer-jih a Odertal. Operace se účastnily mimo jiné Liberatory 759. peruti 459. bombardovací skupiny a zároveň doprovodné stíhací letouny „Mustang“ z 52. stíhací skupiny. Nepříznivé meteorologické podmínky a silný protivítr způsobil zpoždění jak bombardérů, tak i stíhacích letounů při cestě na místo jejich setkání nad jezerem Balaton v Maďarsku. To mělo za následek, že německá strana – Luftwaffe – měla relativně dostatek času zareagovat a vyslat do vzduchu značné množství stíhacích letadel připravených k obraně strategických cílů.

1/Lt. James E. Hoffman (21. 10. 1922 – 22. 8. 1944)

1/Lt. James E. Hoffman. Zdroj: kronika obce Věžky.

James Edward Hoffman jr. se narodil dne 21. 10. 1922 v Harrisburgu v okrese Dauphin v Pensylvánii. Za sourozence měl tři sestry. Do řad amerického letectva vstoupil 29. 8. 1942 a výcvik dokončil na počátku roku 1944 jako stíhací pilot. V této roli zaznamenal svůj první úspěšný sestřel dne 24. 5. 1944 a do 31. 7. 1944 bylo na jeho kontě celkem 6,5 sestřelů. Dne 22. srpna 1944 vzlétl z italského letiště Madna na svůj poslední doprovodný let. „Ztratil jsem svou dvojku. Vidím perfektní cíl, jdu dolů sám“, to byla poslední slova, která volal do rádia 1/Lt. James E. Hoffman, eso 52. stíhací skupiny a vedoucí druhého roje. Dle amerických zdrojů víme, že se pustil do leteckého souboje s německými stíhačkami, přičemž ztratil z dohledu své číslo dvě. Když boj utichl, byl Lt. Hoffman nezvěstný. Nikdo z jeho skupiny neviděl zkázu jeho stroje.

Očití svědkové z řad obyvatel obcí Zlobice, Dřínov či Věžky u Kroměříže se ve svých výpovědích vzácně shodují na popisu událostí leteckého souboje, který se odehrál nad jejich hlavami. V zápise kroniky obce Dřínov se ke dni 22. srpna 1944 objevuje tato zmínka: „Americké stíhačky když podletovaly při manévrování německý letoun, tu z nich jedna podvozkem zachytila kapotu stíhačky druhé, urazila ji a pilot byl při srážce ihned zabit. Zřítila se za velkého rachotu prudce na Věžeckém katastru na trati „Července“ a sice 50 m od hranice polí přidělených po světové válce Zlobickým a 100 m nad silnicí. Frant. Kotačka pracoval opodál a vše s nejvyšší hrůzou pozoroval. Stroj do vyprahlé země se zaryl pádem 5 metrů“.

Ostatky leteckého esa byly Němci z místa dopadu vyzvednuty a převezeny na kroměřížský hřbitov ve Vážanech, kde došlo dne 24. 8. 1944 k jejich pohřbení.

Věžky (okr. Kroměříž). Pohled od místa dopadu amerického stíhacího letounu North American P-51D-5-NA „Mustang“ směrem východním. V pozadí kostel v obci Zlobice. Foto: Z. Schenk, 2011.

Cpl. Martin Zebersky (18. 5. 1925 – 22. 8. 1944)

Cpl. Martin Zebersky (foto ze sbírky L. Caletky).

Martin Zebersky se narodil 18. 5. 1925. V rodině byli ještě tři bratři. Před vstupem do řad amerického letectva vystudoval střední školu. V osudný den 22. 8. 1944, kdy se těžce poškozený bombardér vracel z místa cíle bojové operace Blechhammer-jih na svou domovskou základnu v italské Giullii, mu bylo pouhých 19 let. Liberator 759. peruti 459. bombardovací skupiny se krátce po poledni zřítil na levý břeh řeky Bečvy poblíž Nových Dvorů na Přerovsku. Přední střelec Cpl. Martin Zebersky zůstal na rozdíl od ostatních členů posádky bombardéru Consolidated B- 24 Liberator s. č. 42-51692 kapitána Henryho J. Kreiensiecka uvězněný na palubě hořícího stroje. Jeho ostatky převezli němečtí vojáci do Lipníka nad Bečvou, kde je 24. srpna 1944 pohřbili na místním hřbitově. Čerstvý hrob vzbudil velkou pozornost a zájem občanů městečka a z toho důvodu bylo tělo Němci o něco později exhumováno a pohřbeno na vojenském hřbitově v areálu lipnických kasáren. Děvet kolegů Martina Zeberskyho, zbylých členů osádky stroje Consolidated B- 24 Liberator s. č. 42-51692, čekal šťastnější osud. Po svém dopadu se ještě v den havárie setkali v Přerově, kde byli uvězněni. Později byli převezeni vlakem do Frankfurtu nad Mohanem, kde byli podrobeni výslechu.

Lipník nad Bečvou – Nové Dvory (okr. Přerov). Pohled od jihu na místo havárie amerického bombardéru Consolidated B-24J Liberator u Nových Dvorů na Přerovsku poblíž Oseckého jezu. Foto: Z. Schenk, 2014.

Události po roce 1945

Poblíž místa havárie Mustangu P-51D, u silnice mezi obcemi Věžky a Zlobice, byl dne 25. srpna 1946 slavnostně odhalen za velké účasti občanů z širokého okolí a zástupců USA pomník k uctění památky amerického pilota 1/Lt. Jamese E. Hoffmana. Nápis na pomníku má vyjadřovat touhu po svobodě a demokracii. Na památce je uvedeno:

Věžky (okr. Kroměříž). Pomník 1/Lt. Jamese E. Hoffmana. Foto: Z. Schenk, 2011.

22. VIII 1944

JAMES HOFFMAN
TEXAS USA

Z KRVE DEMOKRATICKÝCH
NÁRODŮ SVĚTA VYROSTLA
SVOBODA I ČESKÉHO ROLNÍKA
1939 – 1945

Věžky (okr. Kroměříž). Pomník 1/Lt. Jamese E. Hoffmana. V pozadí za stromem místo dopadu stíhacího letounu North American P-51D-5-NA „Mustang“. Foto: Z. Schenk, 2011.

Dne 10. září 1944 došlo k exhumaci ostatků Jamese E. Hoffmana z kroměřížského hřbitova, k jejich následnému převezení do Francie a posléze do jeho rodné Pensylvánie. Zde ukončil svou cestu na hřbitově Rolling Green Cemetery ve městě Camp Hill, okres Cumberland.

Ostatky předního střelce Cpl. Martina Zeberskyho, člena osádky bombardéru Henryho Kreiensiecka, byly již v květnu 1945 exhumovány z areálu kasáren v Lipníku nad Bečvou a opět uloženy na městský hřbitov. Ještě téhož roku dne 1. listopadu došlo k odhalení pomníku Ikarův pád, který dle návrhu akademického malíře Jana Hovory vytvořil sochař Roman Vrána. Není jistě bez zajímavosti, že pomník vznikl díky výnosu sbírky uspořádané sdružením lipnických hostinských. Na pomníku je uvedeno:

Martin Zeberský

Vojenský pilot amerického letectva

†22. 8. 1944

PER ARDUA . AD ASTRA

Lipník nad Bečvou (okr. Přerov). Pomník Ikarův pád na městském hřbitově. Foto: Z. Schenk, 2014.

O rok později dne 13. listopadu 1946 byly letcovy opět exhumovány a převezeny do Francie a posléze v roce 1949 do USA, kde jeho tělo spočinulo k poslednímu odpočinku na hřbitově Long Island National Cemetery ve Farmingdale, stát New York.

V souvislosti se sedmdesátým výročím leteckých bojů probíhají v jednotlivých regionech Moravy a Čech nejrůznější vzpomínkové akce, tématické výstavy a různé doprovodné programy, které by měly důstojným způsobem připomenout letecké boje z roku 1944 a dramatické události, které se odehrály ve vzdušném prostoru nad Čechy a Moravou. Rovněž Muzeum Komenského v Přerově připravuje ve spolupráci s přerovskou pobočkou svazu letců ČR výstavu nesoucí název „Zkáza z nebes“, výstava k 70. výročí letecké bitvy nad Přerovskem, jejíž součástí se má stát i doprovodný program, na který by měli zavítat také přímí účastníci letecké bitvy, dosud žijící v USA. Části havarovaných strojů obou amerických letců, jejichž památce byl věnován tento příspěvek, budou součástí výstavy na přerovském zámku.

Věžky (okr. Kroměříž). Drobné fragmenty stíhacího letounu North American P-51D-5-NA „Mustang“ nalezené během povrchového průzkumu v místě havárie. Foto: Z. Schenk.

Zdroje:
  • Mahr, J. 2011: Vzpomínky na neznámé letce. Vyškov.
  • Rajlich, J. 1997: Mustangy nad protektorátem. Praha.
  • Rak, M. 2011: Možnosti archeologie 20. století. Archeologie konfliktů. Rkp. disertační práce. Plzeň.
  • Schön, J. 1999: Bomby na Přerov. Přerov.
  • Šašek, J. 2014: Letecká bitva nad Moravou 22. 8. 1944. Cheb.
Nebe nad Hanou po sedmdesáti letech od srpnové letecké bitvy. Klidné prozatím. Díky za to. (Foto: Z. Schenk, 2014)

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info