Barokní pevnost Bourtange (Nizozemsko)

26. 6. 2014 Martin Vojtas Tipy k návštěvě

Bez popisku

Doslova na hranici s Německem, v kraji Westerwolde, jihovýchodně od Groningenu, se nachází rekonstruovaná barokní pevnost Bourtange.

V roce 1580, během Osmdesátileté války (1568-1648), jinak také nazývané Nizozemská revoluce, byla z rozkazu Viléma I. Oranžského vybudována na strategicky významné písečné vyvýšenině (podle které dostala své holandské jméno) pevnost, která měla za úkol kontrolovat jedinou cestu skrze mokřiny mezi Německem a Španěly kontrolovaným městem Groningen. Pevnost byla uvedena do provozu v roce 1593 a až do jejího zrušení roku 1851 byla důležitým opěrným bodem. Po zrušení statutu pevnosti však stavba rychle zanikla, zejména díky činnosti místních zemědělců, kteří rozorali a zarovnali hliněné valy a zasypali příkopy.

Původní pevnost vznikla podle návrhu Adriaana Anthoniszoona. Jednalo se o pentagon s bastiony, mezi nimiž byl rozestup 60 rýnských prutů (1RP = 3,77 m), což byla vzdálenost, na kterou na konci 16. století dokázala mušketa dostřelit. Po roce 1594, kdy přestala být využívána k blokování města Groningen, se budování opevnění soustředilo východním směrem na obranu proti výpadům z Německa. Opevnění bylo posíleno o korunní hradbu na východě a raveliny na severu a západě.

V důsledku rozvoje palných zbraní byla pevnost roku 1619 posílena a v roce 1665 úspěšně odolala vpádu jednotek Munsterského biskupa. Do roku 1681 však přes snahu budovatelů v důsledku činnosti okolních zemědělců totálně vyschly místní močály, které plnily důležitou obrannou funkcí a tak byla mezi léty 1737-42 dle plánů Pietra de la Rive pevnost přestavěna. Díky tomu dosáhla svého největšího rozsahu.

Severní vstup do pevnosti

V šedesátých letech dvacátého století se díky ekonomickému úpadku zemědělství a zvyšující se nezaměstnanosti místní orgány rozhodly obnovit kdysi důležitou pevnost a přivést do oblasti turistický ruch. Mezi lety 1967 a 1992 tak byly kolem částečně dochovaného vesnického jádra s původním větrným mlýnem znovu navršeny valy, vykopány příkopy a rekonstruovány budovy včetně dvou bran a kasáren. Vše bylo uvedeno do stavu z roku 1742.

Pevnostní děla na valech (používána i pro pyrotechnické efekty)

Pevnost je vybudována z náspů navršených hlínou vytěženou z vodních příkopů, které pevnost obklopují. V náspech jsou dvě zděné brány s dřevěnými mosty, které jediné umožňují vstup. Na bastionech je umístěno několik těžkých pevnostních děl. Budovy uvnitř pevnosti slouží jako informační centrum, muzea, ubytovna, restaurace či obchod. Je zde plně funkční dřevěný větrný mlýn, kostel a dokonce i synagoga. Jako přírodní sekačky působí v prostoru pevnosti stádo ovcí.

Ulička v pevnosti

Pravidelně se zde konají historické akce zahrnující období jejího fungování (16.–19. století).

Vstupné do pevnosti je pro dospělé 6€. Muzeum je otevřeno každý den od konce března do začátku listopadu mezi 10:00 až 17:00, lze si pronajmout pokoj za 79€ na noc.


Odkazy

Stránky pevnosti: http://www.bourtange.nl/

Pevnost na mapě: https://www.google.com/maps/@53.0059754,7.1945743,14z

  • přes aplikaci Street view je možné se po pevnosti virtuálně projít

Na tomto odkazu je možné sledovat dronem pořízené průlety nad pevností


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info