První vlaštovka z Karpat: krátký dokument o archeologickém odkryvu zahloubeného objektu R-U armády z jara 1915

Poslední příspěvky z fóra

Re: Zakopy a archeologie Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 15. března 2021 Krzysztof Pietrzak
Re: Zakopy a archeologie Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 14. března 2021 LaPatte
Zakopy a archeologie Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 14. března 2021 Krzysztof Pietrzak
Haj ve Slezku - Freiheitsau 1945 Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 7. března 2020 Saitek
Re: Krvavý kámen Raný novověk 17. ledna 2020 Landreth

První vlaštovka z Karpat: krátký dokument o archeologickém odkryvu zahloubeného objektu R-U armády z jara 1915


Plocha výzkumu

Na počátku září 2020 jsme provedli archeologický odkryv objektu z První světové války ve Slovenských Karpatech. Během tohoto výzkumu jsme s našimi kolegy ze Signum belli 1914 pořídili audiovizuální materiál, ze kterého vznikl krátký dokument, který vám zde předkládáme. Číst dále >

Záchranný archeologický výzkum druhoválečné osady Štrauchovna


Archeologie 20. století je v současnosti součástí subdisciplíny, která se obecně nazývá „Archeologie modernity“. Asi nejznámějším výzkumem z této oblasti v České republice je archeologický odkryv koncentračního tábora v Letech u Písku. V našich zemích se tato disciplína začala rozvíjet až po roce 2000, zatímco v západním světě jsou obdobné výzkumy součástí oboru již od 70. let. Velmi časté jsou např. výzkumy zákopů z první světové války ve Francii či pověstných amerických skládek odpadu. Krom výzkumu samotného místa, které máme oproti středověku více či méně dokumentované písemnými prameny a leckdy i fotografiemi, sledujeme i archeologizaci (pozvolný zánik) jednotlivých situací. Tyto postupy a výsledky nám potom výrazně pomáhají, podobně jako experimentální archeologie, v interpretaci řady vykopaných objektů ze středověku či pravěku a pochopení procesů jejich zániku. Výzkum Štrauchovny je jeden z výjimečných příkladů takových výzkumů. Číst dále >

Karpaty 1914-15. Lednová konference v Krakově


UJ Krakov

Na pozvání organizátora akce Marcina Czarnowicze z katedry archeologie a etnologie univerzity v Krakově, jsme vystoupili na jednodenním setkání badatelů zabývajících se archeologií První světové války ve Slovensko-Polských Karpatech.

Číst dále >

Konference v roce 2019


Krakov 2019. Autor: M. Prištáková

I když na našich stránkách v uplynulém roce nepřibylo příliš hlášení o našich aktivitách, rozhodně jsme nezaháleli.

Číst dále >

Zákopy v Jihlavě


Již zítra od 17:00 přednášíme v Muzeu Vysočiny Jihlava o našich aktivitách na Východním Slovensku. Všichni zájemci o archeologii bojišť jsou srdečně zváni:

Odkaz na akci

Válečné úspěchy UAPP Brno – rok 2018


Tak jako předcházející léta, nabídl i loňský rok několik nálezů válečných hrobů. Je třeba říci, že i když patřily všechny opět a bez výjimky příslušníkům německé branné moci (jiné už to asi nebude…), nabídly zase trochu jiný pohled na „válečný pohřební ritus“ než nálezy předchozí. Sezóna se rovněž vymykala v jednom aspektu a to v nálezových okolnostech, když čtyři z pěti loňských hrobů byly víceméně náhodně nalezeny jen krátce poté, co po nich v daném prostoru cíleně a neúspěšně pátral Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK); v minulých letech se přitom vesměs jednalo o válečné hroby dávno zapomenuté, které nikdo nikdy nehledal. Vyzdvižení dalšího hrobu proběhla plně v gesci VDK, účastnili jsme se však jak exhumace, tak následného vyhodnocení formou vyhotovení antropologického posudku.

Číst dále >

Pokračování průzkumu pozic 4. pluku horských myslivců


Na konci března se uskutečnila jarní výzkumná výprava, která se opět zaměřila na prohlubování znalostí o pozicích 4. pluku tyrolských císařských myslivců na vrchu Staviská u obce Bardejov. V rámci zasazení do komplexních souvislostí jsme navštívili i sousední vrch Šekovka, který v téže době opevňovala ruská armáda. Šekovka je také spojena s propagandisticky zneužitým zajetím 28. pěšího pluku „Pražských dětí“, po kterém se rakouská armáda stáhla na zmíněna Staviská. Cestou na východní Slovensko také někteří členové výpravy prezentovali výsledky naší činnosti na přednášce pro veřejnost na půdě Slováckého muzea v Uherském Hradišti. O přednášku byl značný zájem a i následná debata byla inspirativní.

Číst dále >

Průzkum pozic 4. pluku horských myslivců a okopu pro ruský kanón ve Východních Karpatech


Hřbitov u Veľkropu

Spolek Zákopy.cz absolvoval na konci září další výzkumnou výpravu na bojiště první světové války v prostoru východního Slovenska. Naše pozornost se zaměřila především na lokalitu Staviska, kterou bychom rádi komplexně vyhodnotili v rámci rozsáhlejší studie zahrnující využití archivních pramenů. Staviska se stávají naší nejlépe prozkoumanou lokalitou, která postupně vydává nové a nové informace o životě v zákopech na karpatských hřebenech. Navštívili jsme i vrch Košarka ve Východních Karpatech a naše činnost byla prezentována na akci „Manévre Stropkov 1911“. Číst dále >

Jarní etapa průzkumu polního opevnění na Východním Slovensku, duben 2018


Letošní jarní výzkumná expedice na bojiště první světové války na severovýchodním Slovensku připadla na 21. až 24. dubna. Protože se nám před začátkem výpravy podařilo navázat kontakty s maďarskými kolegy z muzea v Miškolci, kteří se zabývají geofyzikou, bylo rozhodnuto vyzkoušet tuto metodu na některých lokalitách. Mimoto se termín překrýval s tradiční bojovou ukázkou Karpaty 1914/1915, která se tentokrát konala v Medzilaborcích, proto jsme se zaměřili na lokality v okolí. Číst dále >

Konference Military and Postmilitary Landscapes


Ve dnech 14. a 15. února se konala na půdě Geografického ústavu Karlovy univerzity konference nazvaná „Military and Postmilitary Landscapes“. Výrazný mezinárodní přesah byl dán tím, že za jednací jazyk byla zvolena angličtina. Díky tomu mezi účastníky převažovali zahraniční odborníci ze všech koutů světa (namátkou Izraele, Kanady, Ruska nebo Velké Británie). Přednášejících bylo značné množství, proto po většinu konference probíhaly dva paralelní přednáškové bloky, kvůli čemuž nám bohužel některé zajímavé referáty unikly.

Číst dále >


php://filter/resource=../../../../wp-config.php