První vlaštovka z Karpat: krátký dokument o archeologickém odkryvu zahloubeného objektu R-U armády z jara 1915


Plocha výzkumu

Na počátku září 2020 jsme provedli archeologický odkryv objektu z První světové války ve Slovenských Karpatech. Během tohoto výzkumu jsme s našimi kolegy ze Signum belli 1914 pořídili audiovizuální materiál, ze kterého vznikl krátký dokument, který vám zde předkládáme.

V této sezóně jsme se konečně odhodlali k řádnému destruktivnímu archeologickému výzkumu odkryvem. Jakožto vhodného kandidáta pro náš zájem jsme vybrali místo, kde jsme již při povrchových výzkumech detekovali existenci otopného zařízení. O tom, jak vykopávky probíhaly a co se zde nalezlo se dozvíte v dokumentu. 

V současné době probíhá zpracovávání nálezů, dokumentace a získaných poznatků z tohoto výzkumu, které přinesou posun v našem poznání válečných operací z jara 1915 a života vojáků během tohoto konfliktu. 

 


php://filter/resource=../../../../wp-config.php