Průzkum pozic 4. pluku horských myslivců a okopu pro ruský kanón ve Východních Karpatech

Poslední příspěvky z fóra

Re: sovětská munice S čím si nevíte rady? 14. října 2018 Hary
Re: Odborné články Zajímavé články 18. února 2018 LaPatte
Re: sovětská munice S čím si nevíte rady? 3. ledna 2018 G41M
Re: granat S čím si nevíte rady? 3. ledna 2018 G41M
Re: Propaganda - vybuchující kulky Obecná diskuse 3. ledna 2018 G41M

Možnosti archeologického průzkumu karpatského bojiště z 1. světové války


Cílem následujícího textu je nástin možností nedestruktivního nebo málo destruktivního archeologického průzkumu pro poznání karpatského bojiště z 1. světové války.
Číst dále >

Stopy po explozích leteckých pum v lesním prostředí


Vzhled a charakter kráteru po letecké pumě a jeho archeologické zachycení v městské zástavbě je známo již z publikované práce Davida Merty: USAAF, archeologie a Brno (Archeologia technica 12). V tomto článku se zmíním o zachování takového reliktu v lesním prostředí.

Číst dále >

Hrozba skrytá v zemi – přednáška z cyklu Letecká válka cíl Brno


Vážení čtenáři, rádi bychom Vám prostřednictvím našeho webu pozvali na velice zajímavou přednášku z cyklu Letecká válka cíl Brno, kterou pořádá Muzeum města Brna ve spolupráci s Pyrotechnologickou službou Policie ČR. Číst dále >

Čtyři léta do pole okovaná I.


V úterý a středu 16. – 17. září 2014 proběhla v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze konference „1914 – proměny společnosti a státu ve válce“, první z plánovaného cyklu konferencí „Čtyři léta do pole okovaná 1914-1918“. Konferenci spolupořádaly Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Ministerstvo obrany České republiky a Vojenský historický ústav Praha. Číst dále >

Vzpomínka na dva americké letce
(22. 8. 1944)


Právě dnes je tomu na den přesně 70 let, kdy vyhasly pod moravským nebem životy dvou mladých amerických letců, kteří se osudného dne 22. 8. 1944 účastnili letecké bitvy nad Moravou.

Číst dále >

Amatérské detektorování z pohledu archeologie


Každý z nás, ať už z okruhu archeologů, pracovníků z oboru památkové péče, či zájemců o historii a starožitnosti, jistě narazil v průběhu své kariéry na problematiku neodborné detektorové prospekce, která od počátku svého příchodu do našeho prostředí budí silně rozporuplná stanoviska odborníků i široké veřejnosti. Číst dále >

Barokní pevnost Bourtange (Nizozemsko)


Doslova na hranici s Německem, v kraji Westerwolde, jihovýchodně od Groeningenu, se nachází rekonstruovaná barokní pevnost Bourtange.

V roce 1580, během Osmdesátileté války (1568-1648), jinak také nazývané Nizozemská revoluce, byla z rozkazu Viléma I. Oranžského vybudována na strategicky významné písečné vyvýšenině (podle které dostala své holandské jméno) pevnost, která měla za úkol kontrolovat jedinou cestu skrze mokřiny mezi Německem a Španěly kontrolovaným městem Groningen. Číst dále >

Archeologie bojišť


Archeologie je tradičně chápána jako vědní obor, který se věnuje nejstarším lidským dějinám, jmenovitě pravěku a středověku. Přitom se jedná ale také o obor, který ve své terénní fázi nalézá rovněž pozůstatky po nedávné lidské činnosti, a to včetně pozůstatků válečných operací (nejen) dvacátého století. Tyto relikty, ať už mobilní, nebo nemobilní, byly ale na pokraji vědeckého zájmu. Číst dále >


P�ehledy na soci�ln� a zdravotn� poji�t�n� OSV�