Dokumentace polního opevnění na vrchu Staviska, říjen 2016


Také letošní podzim byl ve znamení expedice na východní Slovensko. Tentokrát jsme se na cestu vydali ve čtyřech lidech, přičemž jsme se zaměřili na vrch Staviska u obce Stebník (okr. Bardejov). Jedná se o pozoruhodnou horskou lokalitu, která je charakteristická zákopy částečně vykopanými do skály. Získaný kamenný materiál pak vojáci využili pro vystavění čelních kamenných zdí, které občas mají i dochované střílny.

Čelní kamenná zeď zákopu s patrnou střílnou

Staviska jsme navštívili již počtvrté. Naposledy jsme zde byli letos v létě, kdy jsme hodnotili přesnost a vhodnost lidarových dat pro mapování válečných reliktů na lokalitě. Výprava ukázala potenciál pro sledování zákopové linie, ale jednotlivé objekty (především zahloubené kryty pro pěchotu) nejsou na dostupných datech příliš zřetelné. Proto jsme se nyní zaměřili na pečlivou dokumentaci těchto objektů, a to jak na linii, tak v omezené míře i v týlu linie.

Nálezy ze střílny v jednom z objektůVýchozím bodem pro naši práci se stalo místo, na kterém se zákopová linie stáčí z hřebenu do sedla a tím vytváří výrazný ohyb. První den jsme se rozdělili na dva týmy – první si vzal za úkol ověřit přesný průběh linie od ohybu linie směrem do sedla, a také evidoval objekty na linii. Druhý tým se věnoval kresebné dokumentaci objektů v týlu ohybu linie. Mimo zahloubené kryty byly dokumentovány také malé plošinky, na kterých snad vojáci stavěli stany. Všechny nakreslené objekty byly prozkoumány detektorem; mezi nálezy převládala rakouská pěchotní munice, dále se nacházela kování stanových celt a hřeby.

Kresebná dokumentace linieDalší den jsme se vydali na vrchol jinou trasou než obvykle, díky čemuž se nám podařilo objevit krátký zákop se třemi objekty, který byl před hlavní linii předsunut asi o 200 metrů jižním směrem. Na vrcholu jsme se zaměřili na dokumentaci umístění objektů ležících na linii v úseku od ohybu zákopu po samotný vrch Staviska. Část tohoto úseku linie byla spolu s objekty také kresebně dokumentována.

Zapálení svíček na vojenském hřbitově ve StebníkuTřetí den byl kromě návratu věnován návštěvám vojenských hřbitovů v obcích Chmeľová a Stebník a symbolickému zapálení svíček padlým vojákům. Cestou zpět jsme si prohlédli Bardejov, především část jeho mohutných hradeb v čele s opravdu impozantní dělostřeleckou Velkou baštou.

Celkově lze výsledky výpravy hodnotit kladně. I přes nízký počet účastníků se podařilo zdokumentovat část zákopové linie včetně několika objektů v týlu linie. Také jsme získali představu o rozsahu linie směrem do sedla a zjistili jsme, že pokračuje i na vedlejší kopec. Potenciál pro další průzkum na této lokalitě je tedy značný.

Fotogalerie:

Výšlap na Staviska

Výšlap na Staviska

Konzultace dalšího postupu

Konzultace dalšího postupu

Předsunutá linie

Předsunutá linie

Skupinové foto na Staviskách

Skupinové foto na Staviskách

 

Vojenský hřbitov ve Chmeľové

Vojenský hřbitov ve Chmeľové

 

Vojenský hřbitov ve Stebníku

Vojenský hřbitov ve Stebníku

 

Vojenský hřbitov ve Stebníku

Vojenský hřbitov ve Stebníku

 

Malá a Velká bašta v Bardejově

Malá a Velká bašta v Bardejově

 


www.ymwears.cn