Průzkum pozic 4. pluku horských myslivců a okopu pro ruský kanón ve Východních Karpatech

Poslední příspěvky z fóra

Re: sovětská munice S čím si nevíte rady? 14. října 2018 Hary
Re: Odborné články Zajímavé články 18. února 2018 LaPatte
Re: sovětská munice S čím si nevíte rady? 3. ledna 2018 G41M
Re: granat S čím si nevíte rady? 3. ledna 2018 G41M
Re: Propaganda - vybuchující kulky Obecná diskuse 3. ledna 2018 G41M

Amatérské detektorování z pohledu archeologie


Každý z nás, ať už z okruhu archeologů, pracovníků z oboru památkové péče, či zájemců o historii a starožitnosti, jistě narazil v průběhu své kariéry na problematiku neodborné detektorové prospekce, která od počátku svého příchodu do našeho prostředí budí silně rozporuplná stanoviska odborníků i široké veřejnosti. Číst dále >

Archeologie bojišť


Archeologie je tradičně chápána jako vědní obor, který se věnuje nejstarším lidským dějinám, jmenovitě pravěku a středověku. Přitom se jedná ale také o obor, který ve své terénní fázi nalézá rovněž pozůstatky po nedávné lidské činnosti, a to včetně pozůstatků válečných operací (nejen) dvacátého století. Tyto relikty, ať už mobilní, nebo nemobilní, byly ale na pokraji vědeckého zájmu. Číst dále >


P�ehledy na soci�ln� a zdravotn� poji�t�n� OSV�