První vlaštovka z Karpat: krátký dokument o archeologickém odkryvu zahloubeného objektu R-U armády z jara 1915

Poslední příspěvky z fóra

Re: Zakopy a archeologie Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 15. března 2021 Krzysztof Pietrzak
Re: Zakopy a archeologie Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 14. března 2021 LaPatte
Zakopy a archeologie Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 14. března 2021 Krzysztof Pietrzak
Haj ve Slezku - Freiheitsau 1945 Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 7. března 2020 Saitek
Re: Krvavý kámen Raný novověk 17. ledna 2020 Landreth

Záchranný archeologický výzkum druhoválečné osady Štrauchovna


Archeologie 20. století je v současnosti součástí subdisciplíny, která se obecně nazývá „Archeologie modernity“. Asi nejznámějším výzkumem z této oblasti v České republice je archeologický odkryv koncentračního tábora v Letech u Písku. V našich zemích se tato disciplína začala rozvíjet až po roce 2000, zatímco v západním světě jsou obdobné výzkumy součástí oboru již od 70. let. Velmi časté jsou např. výzkumy zákopů z první světové války ve Francii či pověstných amerických skládek odpadu. Krom výzkumu samotného místa, které máme oproti středověku více či méně dokumentované písemnými prameny a leckdy i fotografiemi, sledujeme i archeologizaci (pozvolný zánik) jednotlivých situací. Tyto postupy a výsledky nám potom výrazně pomáhají, podobně jako experimentální archeologie, v interpretaci řady vykopaných objektů ze středověku či pravěku a pochopení procesů jejich zániku. Výzkum Štrauchovny je jeden z výjimečných příkladů takových výzkumů. Číst dále >

Amatérské detektorování z pohledu archeologie


Každý z nás, ať už z okruhu archeologů, pracovníků z oboru památkové péče, či zájemců o historii a starožitnosti, jistě narazil v průběhu své kariéry na problematiku neodborné detektorové prospekce, která od počátku svého příchodu do našeho prostředí budí silně rozporuplná stanoviska odborníků i široké veřejnosti. Číst dále >

Archeologie bojišť


Archeologie je tradičně chápána jako vědní obor, který se věnuje nejstarším lidským dějinám, jmenovitě pravěku a středověku. Přitom se jedná ale také o obor, který ve své terénní fázi nalézá rovněž pozůstatky po nedávné lidské činnosti, a to včetně pozůstatků válečných operací (nejen) dvacátého století. Tyto relikty, ať už mobilní, nebo nemobilní, byly ale na pokraji vědeckého zájmu. Číst dále >


php://filter/resource=../../../../wp-config.php