První vlaštovka z Karpat: krátký dokument o archeologickém odkryvu zahloubeného objektu R-U armády z jara 1915

Poslední příspěvky z fóra

Re: Zakopy a archeologie Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 15. března 2021 Krzysztof Pietrzak
Re: Zakopy a archeologie Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 14. března 2021 LaPatte
Zakopy a archeologie Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 14. března 2021 Krzysztof Pietrzak
Haj ve Slezku - Freiheitsau 1945 Návrhy, podněty, připomínky, dotazy 7. března 2020 Saitek
Re: Krvavý kámen Raný novověk 17. ledna 2020 Landreth

Záchranný archeologický výzkum druhoválečné osady Štrauchovna


Archeologie 20. století je v současnosti součástí subdisciplíny, která se obecně nazývá „Archeologie modernity“. Asi nejznámějším výzkumem z této oblasti v České republice je archeologický odkryv koncentračního tábora v Letech u Písku. V našich zemích se tato disciplína začala rozvíjet až po roce 2000, zatímco v západním světě jsou obdobné výzkumy součástí oboru již od 70. let. Velmi časté jsou např. výzkumy zákopů z první světové války ve Francii či pověstných amerických skládek odpadu. Krom výzkumu samotného místa, které máme oproti středověku více či méně dokumentované písemnými prameny a leckdy i fotografiemi, sledujeme i archeologizaci (pozvolný zánik) jednotlivých situací. Tyto postupy a výsledky nám potom výrazně pomáhají, podobně jako experimentální archeologie, v interpretaci řady vykopaných objektů ze středověku či pravěku a pochopení procesů jejich zániku. Výzkum Štrauchovny je jeden z výjimečných příkladů takových výzkumů. Číst dále >

Zákopy v Jihlavě


Již zítra od 17:00 přednášíme v Muzeu Vysočiny Jihlava o našich aktivitách na Východním Slovensku. Všichni zájemci o archeologii bojišť jsou srdečně zváni:

Odkaz na akci

Válečné úspěchy UAPP Brno – rok 2018


Tak jako předcházející léta, nabídl i loňský rok několik nálezů válečných hrobů. Je třeba říci, že i když patřily všechny opět a bez výjimky příslušníkům německé branné moci (jiné už to asi nebude…), nabídly zase trochu jiný pohled na „válečný pohřební ritus“ než nálezy předchozí. Sezóna se rovněž vymykala v jednom aspektu a to v nálezových okolnostech, když čtyři z pěti loňských hrobů byly víceméně náhodně nalezeny jen krátce poté, co po nich v daném prostoru cíleně a neúspěšně pátral Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK); v minulých letech se přitom vesměs jednalo o válečné hroby dávno zapomenuté, které nikdo nikdy nehledal. Vyzdvižení dalšího hrobu proběhla plně v gesci VDK, účastnili jsme se však jak exhumace, tak následného vyhodnocení formou vyhotovení antropologického posudku.

Číst dále >

php://filter/resource=../../../../wp-config.php